Duyurular
29 Nisan 2020 15:12
5G, UV ve COVİD-19

Soru-1: 5G Mobil Ağlar COVİD-19 yayıyor mu?

Cevap-1: Virüsler radyo dalgaları / mobil ağlarda dolaşamaz. COVID-19, 5G mobil ağları olmayan birçok ülkede yayılıyor.

COVID-19, enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda solunum damlacıkları yoluyla yayılır. İnsanlar, kontamine bir yüzeye dounduktan sonra gözlerine, ağzına veya burnuna dokunarak enfekte olabilir.

DSÖ (WHO) Bilgi Notu

 

Soru-2: Bir ultraviyole (UV) dezenfeksiyon lambası yeni koronavirüsü öldürebilir mi?

Cevap-2: UV radyasyonu cilt tahrişine neden olabileceğinden, UV lambaları elleri veya cildin diğer bölgelerini sterilize etmek için kullanılmamalıdır.

DSÖ (WHO) Bilgi Notu

 

Soru-3: 5G frekanslarının O2 molekülü üzerinde etkisi var mıdır?

Cevap: 60 GHz de O2 molekülünün enerjiyi soğurduğu söylenmektedir.(M.Yu.Tretyakov ve arkadaşları).

O2 moleküllerinin enerjiyi soğurması demek bu moleküllerin uyarılmış duruma geçmesine neden olabilir. O2 molekülleri uyarılmış durumda daha az kararlıdır ve daha kararlı olan düşük enerjili duruma dönmek için hücre içinde çarpıştığında hücre içindeki çeşitli moleküllere zarar verebilir hatta DNA da dolaylı hasara bile neden olabilir.

5G’nin Dünyada 6 GHz  - 100 GHz frekans aralığında olacağı güncel söylemler arasındadır. Türkiye için bakacak olursak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne sunulan raporda kısa vadede 24.75 – 27.5 GHz frekans bandını, orta vadede 40.5 – 43.5 GHz  ve uzun vadede 66 – 71 GHz bantlarını kullanmayı öngörmektedir. Şu anda Türkiye 5G’yi 60 GHz frekansında kullanmamaktadır. 5G şu an deneme aşamalarında olup, denemeler, var olan GSM operatör frekansları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022285204003650

https://btk.gov.tr/uploads/announcements/5g-ve-otesi-beyaz-kitap/5g-ve-otesi-beyaz-kitap.pdf