Akademik Personel

GNRK Akademik Personel:

Prof. Dr. Ayşe G. CANSEVEN KURŞUN (Merkez Müdürü)

Öğr. Gör. Gaye UMURHAN (Merkez Müdür Yardımcısı)

Öğr. Gör. Gül Bayramiye ÖZMEN

GNRK Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ayşe G. CANSEVEN KURŞUN  (Merkez Müdürü)

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN 

Doç. Dr. Meriç Arda EŞMEKAYA 

Arş. Gör. Dr. Arın TOMRUK

Öğr. Gör. Gaye UMURHAN (Merkez Müdür Yardımcısı)

GNRK Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Öğr. Gör. Dr. Semih ÖZDEN

Doç. Dr. Semra TEPE ÇAM   (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid TÜYSÜZ  (Harran Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin COŞKUN  (Bozok Üniversitesi)

Öğr. Gör. Arzu FIRLARER   (Başkent Üniversitesi)