Ankara Dışı Ölçümler

Ankara Dışı Ölçümler

  • Gazi Üniversitesi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi Ankara içinde yaptığı ölçümlerin yanı sıra Ankara dışında da ölçümler yapmaktadır. Ankara dışı ölçümlerde, ölçüme gidecek Merkez elemanlarının gidiş-dönüş-yol masrafı ve gerektiğinde konaklama ve diğer masrafları ölçüm talebinde bulunan kişi yada kurumca karşılanacaktır.

 

Ölçüm ücretinin yatırılacağı hesap numarası;

Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi - GNRK Merkezi Döner Sermaye İşletmesi, IBAN: TR 48 00012 001294 0000 6000 169

  ( GNRK Merkezi Ölçüm  Danışmanlık Ücreti   açıklaması ile)