Danışmanlık - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK
Danışmanlık

GNRK Merkezi

 

 

EM radyasyonla ilgili kişisel ve kurumsal danışmanlık verir,

 

EM alanların insan sağlığına etkilerini araştırır,

 

Merkezin ilgi alanlarına giren konularda çalışmak isteyenlere eğitim ve danışmanlık verir,

 

ELF ve RF radyasyonun insan sağlığına etkilerine ilişkin davalarda bilirkişilik yapar, rapor hazırlar,

 

Halkı ve çalışanları EM Radyasyondan korumaya yönelik yasaların hazırlanmasında ilgili Bakanlıklara eğitim verir ve danışmanlık yapar.

 

DANIŞMANLIK İSTEK PROSEDÜRÜ

GNRK Merkezine danışmanlık isteğinde bulunan kişi veya kurumlar,

·        

Danışmanlık Başvuru Formu'nu doldurmaları

·         Aşağıda verilen hesaba danışmanlık ücretini yatırmaları,

Formla birlikte makbuzu

·         GNRK Merkez Müdürlüğü'ne elden ya da

·         0312-212 90 23 numaralı faksa iletmeleri gerekmektedir.

 

GNRK Merkezine müracaat etmek isteyen kişi ve/veya kurumlar ayrıca e-posta ile Merkezle iletişim kurabilirler.gnrk@gazi.edu.tr

 

Danışmanlık ücretinin yatırılacağı hesap numarası;

Halkbankası Gazi Üniversitesi Şubesi - GNRK Merkezi Döner Sermaye İşletmesi,

IBAN: TR 48 00012 001294 0000 6000 169  (GNRK Merkezi Ölçüm  Danışmanlık Ücreti açıklaması ile)

 

Danışmanlık Ücreti

     Danışmanlık ücreti konunun niteliğine göre GNRK Merkezince tespit edilmektedir.