Eğitim
  • EM radyasyonun sağlık etkileri ve ölçümü konusunda sertifikalı eğitim verir,
  • Halk, çalışanlar, öğrenciler için EM radyasyondan korunmaya yönelik broşür hazırlar,
  • EM alanlar ve biyolojik etkileri, çevre radyasyon kaynakları ve alan değerleri konularında halkın bilinçlenmesi için sözlü, yazılı kaynak bilgi ve Merkez web sitesi oluşturur.