NATO-RTA desteği ile GNRK ve Gazi Biyofizik tarafından 1-5 Ekim tarihlerinde Dr.Andreas Bitz

"Design of radio-frequency exposure set-ups for bioelectromagnetic experiments ‘in vivo’ and ‘in vitro’"

 

seminerleri düzenlenmiştir.