Duyurular
 • Dr. SEYHAN, 22 Haziran 2015 tarihinde Commonwealth Club, San Francisko, USA'da gerçekleştirilen " Cell Phone&Wireless technologies: Should Safety Guidlines Be Strengthened?" paneline "What is the latest EMF science telling us about the risks, the mechanism of action and the IARC warning?" başlıklı sunuşu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 14-19 Haziran 2015 tarihlerinde Monterey, California, USA'da gerçekleştirilen BIOEM - 2015 toplantısına "In Vitro and In Vivo Evaluation of Developmental impacts of wireless transmitting devices" başlıklı sunuşu ile konuşmacı olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Porto, Portekiz'de gerçekleştirilen 5. International Conference on Elektromagnetic Fields, health and Environment toplantısına 45 dakikalık "Recent Findings of GAZI Biophysics and GNRK on RF" başlıklı sunuşu ile Keynote Speaker, bilimsel komisyon üyesi ve oturum başkanı olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 7-10Nisan 2014 tarihlerinde Stockholm, İsveç'te gerçekleştirilen “33rd HFM Panel Business Meeting” ve HFM 236 Sempozyumu “Effective Inter-Agency Interactions and Governance in Compherensive Approaches to Operations" toplantısına Üniversiteleri Temsilen Tıp Panel Üyesi olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 15-20 Haziran 2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirilen “Controverties on Electromagnetic Field in Medicine and Biology” sempozyumuna “Microwave Research Studies of Gazi Biophysics and GNRK” adlı sunumu ile katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 10-14 Haziran 2013 tarihlerinde Selanik, Yunanistan’da gerçekleştirilen BIOEM 2013 Toplantısına “Investigation of the effects of 2.1 GHz Microwave Radiation on Mitochondrial Membrane Potential (m) Apoptotic Activity and Cell Viability in Breast Fibroblast cells” başlıklı konuşmasını sunmak üzere katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 10-14 Haziran 2013 tarihlerinde Selanik, Yunanistan’da gerçekleştirilen BIOEM 2013 Toplantısına “The influence of 1800 MHz GSM-like signals on blood chemistry and oxidative stres in non-pregnant and pregnant rabbits” başlıklı konuşmasını sunmak üzere katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 23-25 Mayıs 2013 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Hayatımızdaki Toksik Tehlikeler ve Kimyasal Savaş adlı 18. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi’ne “Elektromanyetik Kirlilik” adlı sunumu ile panelist olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 20 Nisan 2013 tarihinde Elekromanyetik Alanlar konusunda önemli araştırmacıların yer aldığı 12 uluslararası biliminsanı ile birlikte Potenza Picena Bildirgesi'ni kaleme aldı ve imzaladı.
 • Dr. SEYHAN, 20 Nisan 2013 tarihinde Porto Potenza Picena İtalya’da gerçekleştirilen “Radar Radiofrequency and Health Risks” toplantısında “Recent Microwave Research Studies of Gazi Biophysics and GNRK” başlıklı konuşmasını sunmuştur.
 • Dr. SEYHAN, 15-18 Nisan 2013 tarihlerinde Milano, İtalya’da gerçekleştirilen “31th HFM Panel Business Meeting” ve HFM 228 Sempozyumu “Force Sustainment Rehabilitation, Regeneration and Prosthetics for Re-Integration to Duty” toplantısına Üniversiteleri Temsilen Tıp Panel Üyesi olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 6 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2013) Düzenleme Kurulu Toplantısı’na katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 13-15 Kasım 2012  tarihlerinde "Environmental Health Trust" Kurucu Başkanı Prof. Dr. Devra DAVIS tarafından Wahington DC Ulusal Basın Kulübü'nde, Mikrodalga Radyasyonun Etkileri üzerine son araştırmalarını sunmak üzere davet edilmiştir.http://www.youtube.com/watch?v=tnn6gNyRU7g
 • Dr. SEYHAN, 14 Kasım 2012 tarihinde Federal Communications Commission (FCC)'de Gazi Biyofizik ve GNRK'da gerçekleştirilen RF çalışmalarını sunmuştur.
 • Dr. SEYHAN, 13 Kasım 2012 tarihinde Earth Day Network'de aynı anda tüm dünyanın katılarak soruların sorulduğu The Che Podcast'e katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 15-19 Ekim 2012 tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilen “Europen Radiation Research 2012” toplantısına katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 08-11 Ekim 2012 tarihlerinde Slovenya’da gerçekleştirilen “30th HFM Panel Business Meeting” ve “Biological Effects of Ionizing Radiation Exposure and Countermeasures: Current Status and Future Perspectives” toplantısına Üniversiteleri Temsilen Tıp Panel Üyesi olarak katılmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 22–27 Mayıs 2012 tarihlerinde Fransa – Paris’te gerçekleştirilen NATO-RTG-189, “High Power Microwaves” toplantısına Üniversiteleri Temsilen Tıp Panel Üyesi olarak katılmıştır. Dr.Seyhan toplantıda “Recent RF Studies Performed at Gazi Biophysics and GNRK” başlıklı 45 dakikalık bir konuşma yapmıştır.
 • Dr. SEYHAN, 16–20 Nisan 2012 tarihlerinde Estonya’da gerçekleştirilen “29th HFM Panel Business Toplantısı”’na Üniversiteleri Temsilen Tıp Panel Üyesi olarak katılmıştır.
 • 13 Ocak tarihinde "CEP TELEFONU RADYASYONUN ZARARLARI" başlıklı konferans düzenlendi.
 • Prof. Dr. Nesrin SEYHAN, uluslararası bilim insanları ile birlikte Venedik Bildirgesini 8 Haziran 2008 tarihinde kaleme aldı ve imzaladı.
 • Elektromanyetik alanlar konusunda uzman Andreas BITZ NATO-RTA desteğiyle1-5 Ekim tarihlerinde Gazi Biyofizik'te seminer düzenlendi.
 • Gazi Biyofizik&GNRK Lecture Series - 5-12-16 Ekim tarihlerinde NATO-RTA desteğiyle düzenlendi.
 • Gazi Biyofizik&GNRK Lecture Series - 3 - 4 Mayıs ve 5- 9 Mayıs tarihlerinde NATO-RTA desteğiyle düzenlendi.
 • Gazi Biyofizik&GNRK Lecture Series - 2,   10-12 Mart tarihlerinde NATO-RTA desteğiyle düzenlendi.
 • Prof.Dr. Kenneth FOSTER NATO-RTA desteğiyle Gazi Biyofizik&GNRK işbirliğiyle 10-12 Mart tarihlerinde seminer düzenlendi.
 • Prof. Dr. Nesrin Seyhan, 2007 yılında Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu (International Commission for Electromagnetic Safety - ICEMS)  bilimsel sekretarya üyeliğine seçilmiştir.
 • ''İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi ve Eğitimi'' isimli seminer 12 Mayıs tarihinde GNRK ev sahipliğinde düzenlendi.
 • Prof. Dr. Nesrin SEYHAN, 31 uluslararası biliminsanı ile birlikte Benevento Bildirgesini 22-24 Şubat 2006 tarihlerinde kaleme aldı ve imzaladı