GNRK, Ankara'nın Elektromanyetik Kirlilik haritasını çıkarmaya yönelik çalışmalara başlamıştır. - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK