İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde

12 Mayıs Cumartesi GNRK ev sahipliğinde

  “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde

Risk Değerlendirmesi ve Eğitimi”

isimli seminer düzenlendi.

 

 

Farklı sektörlerden yaklaşık 120 kişinin bulunduğu seminerde, katılımcılara sertifikaları verildi...