Misyon & Vizyon - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK
Misyon & Vizyon

Misyonumuz

GNRK, evrensel değerler ışığında, bilim ve teknoloji birikiminden faydalanarak Elektromanyetik Alanların ölçümü için tüm yurt genelinde, kişisel ya da kurumsal talepleri karşılamak, ölçüm değerlerini sağlık ve biyolojik etkileri açısından yorumlamak, bu güvenilir yorumları; danışmanlık, bilirkişilik, eğitim ve araştırma hizmetleri ile toplum yararına sunmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

GNRK, ulusal ve uluslararası alanda oluşturduğu değerler ile büyüyerek, insan sağlığını korumayı birincil amaç olarak benimsemiş yapısıyla ilk tercih edilen, elektromanyetik kirliliğe maruziyet konusunda; etkin çalışmalar yapan, ihtiyati tedbirler belirleyen, sağlık/biyolojik etkileri araştıran ve bu bilgileri halkla paylaşan, güvenilir, tarafsız, saygın bir marka oluşturmayı hedeflemektedir