Misyon & Vizyon

Misyonumuz

GNRK, evrensel değerler ışığında, bilim ve teknoloji birikiminden faydalanarak ölçüm, danışmanlık, eğitim, araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Uluslararası alanda, Elektromanyetik Kirliliğe maruziyet konusunda etkin çalışmalar yapan, ihtiyati tedbirler belirleyen, sağlık/biyolojik etkileri araştıran güvenilir, tarafsız, saygın bir otorite olmak.