Ölçüm ve ücretler

GNRK Merkezine ölçüm isteğinde bulunan kişi veya kurumlar,

Formla birlikte makbuzu

  • GNRK Merkez Müdürlüğü'ne elden ya da

  • 0312-212 90 23 numaralı faksa iletmeleri gerekmektedir.

 

         GNRK Merkezine müracaat etmek isteyen kişi ve/veya kurumlar ayrıca e-posta ile Merkezle iletişim kurabilirler. gnrk@gazi.edu.tr .

 

Ankara Dışı Ölçümler

  • Gazi Üniversitesi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma (GNRK) Merkezi Ankara içinde yaptığı ölçümlerin yanı sıra Ankara dışında da ölçümler yapmaktadır. Ankara dışı ölçümlerde, ölçüme gidecek Merkez elemanlarının gidiş-dönüş-yol masrafı ve gerektiğinde konaklama ve diğer masrafları ölçüm talebinde bulunan kişi yada kurumca karşılanacaktır. 

 

Ölçüm ücretinin yatırılacağı hesap numarası;

Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi - GNRK Merkezi Döner Sermaye İşletmesi, IBAN: TR 48 00012 001294 0000 6000 169

  ( GNRK Merkezi Ölçüm  Danışmanlık Ücreti   açıklaması ile)