Tarihçe - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK
Tarihçe

GAZi ÜNİVERSİTESi NON-İYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA - GNRK MERKEZİ,

25 OCAK 2005 TARİHLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) ONAYI VE 22 TEMMUZ 2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİK İLE ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLADI.

 

Prof. Dr. Nesrin SEYHAN

 GAZİ NON-İYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA MERKEZİ (GNRK) KURUCUSU

 

Prof. Dr. Ayşe G. CANSEVEN KURŞUN

 GAZİ NON-İYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA MERKEZİ (GNRK) MÜDÜRÜ (Mayıs 2017 - ) .

 

 

GNRK’nın Uluslararası Görevleri:

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) Elektromanyetik Alanlar Uluslararası Danışma Komitesi (Electromagnetic Fields International Advisory Committee – EMF IAC) Üyeliği (2001-...)

Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu (ICEMS-International Commission for Electromagnetic Safety) Bilimsel Sekreterya Üyeliği (2006-...)

NATO STO HFM Bilim ve Teknoloji Organizasyonu Tıp Paneli Akademi Temsilciliği (2007 - 2015) 

Electromagnetic Biology and Medicine dergisi editorlüğü (Aralık 2011-…)

 

ÇALIŞMA KONULARI:
  - ELEKTROMANYETİK (EM) ALAN KAYNAKLARI VE SAĞLIK/BİYOLOJİK ETKİLERİ
 - GENEL HALK VE MESLEKİ EM ALAN MARUZİYETİ STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI
- EM ALAN ÖLÇÜMLERİ