Tarihçe

 

GAZi ÜNİVERSİTESi NON-İYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA - GNRK MERKEZİ,

PROF.DR. NESRİN SEYHAN TARAFINDAN KURULMUŞTUR. 

GNRK, 25 OCAK 2005 TARİHLİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) ONAYI VE 22 TEMMUZ 2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİK İLE ÇALIŞMA HAYATINA BAŞLADI.

 

Prof. Dr. Nesrin SEYHAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI KURUCUSU (1990) VE  BAŞKANI.

 GAZİ NON-İYONİZAN RADYASYONDAN KORUNMA MERKEZİ (GNRK) KURUCUSU (2005) VE BAŞKANI.

2001’DEN BERİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ELEKTROMANYETİK ALANLAR PROJESİ ULUSLARARASI DANIŞMA KOMİTESİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ.
  2007’DEN İTİBAREN ULUSLARARASI ELEKTROMANYETİK GÜVENLİK KOMİSYONU
 (INTERNATIONAL COMMISSION FOR ELECTROMAGNETİC SAFETY-ICEMS) BİLİMSEL  SEKRETARYA ÜYESİ.
  2007’DE NATO ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ ORGANİZASYONU İNSAN FAKTÖRLERİ VE
 SAĞLIK PANELİ TÜRKİYE TEMSİLCİĞİNE SEÇİLDİ.

 

ÇALIŞMA KONULARI:
  - ELEKTROMANYETİK (EM) ALAN KAYNAKLARI VE SAĞLIK/BİYOLOJİK ETKİLERİ
 - GENEL HALK VE MESLEKİ EM ALAN MARUZİYETİ STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI
- EM ALAN ÖLÇÜMLERİ