Uluslararası Bildirgeler - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK
Uluslararası Bildirgeler
  1. Dr. SEYHAN, 2013 yılında Elekromanyetik Alanlar konusunda önemli araştırmacıların yer aldığı 12 uluslararası biliminsanı ile birlikte Potenza Picena Bildirgesi'ni kaleme aldı ve imzaladı.Potenza Picena Scientific Resolution
  2. Dr. SEYHAN, 2019 yılında Elekromanyetik Alanlar konusunda önemli araştırmacıların yer aldığı 17 uluslararası biliminsanı ile birlikte Porto Alegre Bildirgesi'ni kaleme aldı ve imzaladı.Porto Alegre Resolution
  3. Dr. SEYHAN, 2007 yılında Elektromanyetik Alanlar konusunda önemli araştırmacıların yer aldığı 45 uluslararası biliminsanı ile birlikte Venedik Bildirgesi'ni kaleme aldı ve imzaladı.Venice Resolution
  4. Dr. SEYHAN, 2006 yılında Dr. Blackman, Dr. Blank ve Dr. Lai gibi Elektromanyetik alanlar konusunda önemli araştırmacıların yer aldığı 31 uluslararası biliminsanı ile birlikte Benevento Bildirgesi'ni kaleme aldı ve imzaladı.Benevento Resolution