Venedik Bildirgesi

Uluslararası Elektromanyetik Güvenlik Komisyonu (International Commission for Electromagnetic Safety – ICEMS) Bilimsel Sekretarya üyesi Prof. Dr. Nesrin Seyhan, dünyanın önde gelen bilim insanları ile birlikte Venedik Bildirgesi’ni kaleme aldı ve imzaladı. 6. ICEMS toplantısının sonuç raporu olarak hazırlanan bildirge, ICEMS web sayfasında tüm dünyadaki saygın bilim insanlarının imzasına açılmıştır.