Gazi Biyofizik ve GNRK Merkezi'nde Yönetilen Tezler

 

  • Keratin İçeren Biyolojik Örneklerin Değişik Tür ve Enerjilerdeki Radyasyon Maruziyetinde Dozimetre Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması (2011)

  • GSM-EDGE Modülasyonlu Radyo Frekans Alanların Hepatosellüler Karsinom Hücrelerine Etkileri (2011)

  • Radyofrekans Radyasyonun Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi (2009)

  • 900 MHz ve 1800 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Kan Beyin Bariyerine Etkisi (2008)

  • Radyo Frekans Radyasyon (RFR) Kaynakları, Ülkeler ve Uluslararası Kurumların Standartları, Türkiye?de Durum, Bir Pilot Bölge Radyasyon Hesaplanması (2002)

  • Değişik Şiddet ve Süreli Manyetik Alanların Deri Hidroksiprolin Seviyesine Etkisi (1998)

  • Farklı Sürelerde Uygulanan AC Elektrik Alanların Protein Sentezine Etkisi (1998)

  • Elektrik Alanın Doku Hidroksiprolin Düzeyine Etkisi  (1994)

  • Düşük Şiddetli Sabit Akımların Yara Kollagen Sentezine Etkisi (1993)