Gazi Biyofizik ve GNRK Merkezi'nde Yönetilen Tezler - Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi - GNRK
Gazi Biyofizik ve GNRK Merkezi'nde Yönetilen Tezler
 • Elektroporasyon Yöntemiyle Melanoma Tedavisinde Kullanılan Dakarbazinin Sitotoksisitesinin Arttırılması Üzerine Çalışmalar (2017)
 • Radyofrekans Alanların İnsan Kolorektal Karsinom Hücrelerinde Kaspaz-Bağımlı Apoptoz Üzerine Etkileri (2017)
 • RF Alan İn vitro Maruziyet Sistemi Oluşturuması ve RF Alanın Beyin Kanserine Etkilerinin Araştırılması (2016)
 • Keratin İçeren Biyolojik Örneklerin Değişik Tür ve Enerjilerdeki Radyasyon Maruziyetinde Dozimetre Olarak Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması (2011)

 • GSM-EDGE Modülasyonlu Radyo Frekans Alanların Hepatosellüler Karsinom Hücrelerine Etkileri (2011)

 • Radyofrekans Radyasyonun Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi (2009)

 • 900 MHz ve 1800 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Kan Beyin Bariyerine Etkisi (2008)

 • Radyo Frekans Radyasyonun; Hamile ve Hamile Olmayan Tavşanlarda DNA ve Oksidatif Hasara Etkilerinin HPLC ve Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi (2008)

 • Cep Telefonu Maruziyeti Kaynaklı RF Dozimetrinin FDTD Yöntemi İle Belirlenmesi (2007)

 • Non- İyonize Radyasyon Kaynakları, Ülkeler ve Uluslararası Kurumların Standartları ve Türkiye'de Durum, Genel Halk ve Bir Pilot Bölge Radyasyon Hesaplanması (2002)

 • Değişik Şiddet ve Süreli Manyetik Alanların Deri Hidroksiprolin Seviyesine Etkisi (1998)

 • Farklı Sürelerde Uygulanan AC Elektrik Alanların Protein Sentezine Etkisi (1998)

 • Elektrik Alanın Doku Hidroksiprolin Düzeyine Etkisi  (1994)

 • Düşük Şiddetli Sabit Akımların Yara Kollagen Sentezine Etkisi (1993)